Мониторингът на ЕК върху България продължава

Напредъкът на страната през последните 10 г. - по-бавен от очакваното

25.01.2017 | 13:19 Редактор: Мария Аладжова
Мониторингът на ЕК върху България продължава

Мониторингът на Европейската комисия върху България продължава. Това става ясно от тазгодишния доклад по механизма за сътрудничество и проверка, който беше публикуван днес. Той обхваща 10-годишния период, в който България е под наблюдение. 

В доклада значително място е отредено на работата на Висшия съдебен съвет (ВСС). Непрекъснатото напрежение между членовете му, на фона на твърденията за липса на обективност при взимането на ключови решения, продължава да буди безпокойство, посочват от ЕК. Постигнат е твърде малък напредък в установяването на справедливост и прозрачност при провеждането на дисциплинарни производства във ВСС.

Наказателното производство в България продължава да създава сериозни проблеми. Все още съществува неравномерна натовареност в по-големите съдилища в страната. Броят на делата за корупция по високите етажи на властта, завършили с осъдителна присъда, е много ограничен, се казва още в доклада. Страната ни продължава да е сред държавите-членки на ЕС с най-високи равнища на корупция. 

От ЕК препоръчват във ВСС да се установи деполитизирана работна атмосфера, кадровиците да се избират прозрачно, и отбелязват, че скандалите и вътрешните борби в Съвета създават съмнения за наличие на външно влияние и подкопават доверието във ВСС.

Докладът се фокусира и върху това, че Парламентът не постигна съгласие по проекта за Закон за борба с корупцията, което пък показва, че липсва политически консенсус в подкрепа на усилията срещу корупцията у нас.  

В доклада на ЕК се казва още, че организираната престъпност в България е еволюирала, станала е по-фрагментирана и гъвкава, въпреки че се характеризира с по-малко насилие. 
В края на документа се отбелязва, че напредъкът на България през последните 10 г. не е бил толкова бърз, колкото се е очаквало. В настоящия доклад специалистите заключват, че на този етап показателите не са изпълнени в задоволителна степен. Именно затова мониторингът ще продължи. Следващият доклад се очаква в края на 2017 г.

-----------------------------------------------------------
Европейската комисия представя списък от 17 условия, които, ако бъдат изпълнени от новото правителство на България, ще доведат до приключването на мониторинга. Ето някои от тях:

* да гарантира прозрачен избор на бъдещия състав на Висшия съдебен съвет с публично изслушване на кандидатите в Народното събрание.

* да се направят поправки в Наказателно-процесуалния кодекс и в Наказателния кодекс, за да се подобри рамката за преследване на корупция по високите етажи и сериозни престъпления от организираната престъпност. 

* да се установи специфичен план за прилагането на антикорупционните мерки, в това число да се приеме нов закон за борба с корупцията.

* да се приеме и законодателство за държавната администрация, така че да се подсилят антикорупционните мерки.
Точно кога мониторингът ще падне, ще зависи от скоростта, с която властите в София изпълняват поставените задачи в настоящия доклад.