С общи усилия в подкрепа на новаторството

Евелина Гечева, управител на Академика БГ

09.11.2016 | 07:00
С общи усилия в подкрепа на новаторството

Устойчивата общност дава шанс на най-способните и на онези, които трудно се справят, каза в интервюто си за Bulgaria ON AIR Евелина Гечева, управител на Академика БГ. Разговаряме с г-жа Гечева по повод международната конференция, организирана от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria "Образование и бизнес-Устойчиви общности" на 21 ноември 2016 в София.

Вашето определение за устойчива общност?

- Устойчива е тази общност, която успява да даде шанс както на най-способните, така и на онези, които трудно се справят. Развитието й е в синхрон с актуалните общочовешки тенденции, а постиженията й са видими.

 

Как вашата организация създава устойчиви връзки? Как работи за общността?

- Ние залагаме на това да бъдем винаги в полза на онази част от обществото, която има нужда от развитие – талантите, хората с творчески заряд. Изгражданите от нас връзки са устойчиви, защото работим целенасочено за развиване на идеите си. Те пък от своя страна са взаимно свързани и са подчинени на общата ни визия за принадлежност към една общност, в която се цени професионализмът и креативността.

 

Какви конкретни планове имате за развитието на общността?

- Плановете ни са свързани основно с възможностите за единодействие със сходни организации, както и за партньорство с институциите. Институциите трябва да се променят според нуждите на гражданите и това е една от нашите цели.

 

Какви са проблемите, които срещате при изпълнението й?

- Проблемите произтичат от липсата на достатъчно популярност на нашите ценности сред широката общественост. Но това се преодолява с упорита работа.

 

Смятате ли,че изкуството, спорта, младежките инициативи допринасят за създаването на устойчиви общности?

- Да, те са сред основните двигатели за създаване на устойчиви общности. Младежките инициативи работят за формиране на екипна визия и екипно действие. Вероятно ще има сериозни предизвикателства пред всички, които работят срещу закостенелите разбирания.  У нас все още малко се цени новаторството, а на новите идеи се гледа с подозрение. Това, разбира се, може да се преодолее с общи усилия.

 

***

Академика БГ е уеб издателство с група сайтове, насочени към младежка аудитория. Организира националната кампания „Бъди грамотен”, обхванала 35 000 души за 5г. с над 120 появи. Работи активно със студентски организации и всяка година предлага стажове.