Естествено формираните устойчиви общности са позитивен фактор за бъдещето

Радина Ралчева-Директор Обслужване на клиенти, CIVITAS България и председател на БДВО

07.11.2016 | 04:00
Естествено формираните устойчиви общности са позитивен фактор за бъдещето

Кои общности са устойчиви и как се формират - интервю на Радина Ралчева-Директор Обслужване на клиенти, CIVITAS България и председател на БДВО по повод конференцията "Образование и бизнес-Устойчиви общности", организирана от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria на 21 ноември 2016 в София.

 

Вашето определение за  устойчива общност?

- Смятам, че устойчивите общности се формират на базата на споделени ценности, споделена визия, синергия, избор и доверие. Формирането на общности в днешния напрегнат свят става все по-важен процес, който осигурява социалната кохезия и способността на обществата да реализират приемственост и в същото време да генерират промяна. Общностите са все по-значим фактор в социалната динамика и за мен са източник на много ценни предимства.

 

Как вашата компания създава устойчиви връзки? Как работи за общността?

- Част от нашата работа като професионални комуникатори е именно тази – да успяваме да вдъхновяваме общности. Това е източник на лоялност, развитие и подкрепа за компаниите и организациите, с които работим. Да „създаваш” общности звучи арогантно. Ние не правим това.

Просто търсим пресечните точки между интересите и ценностите на различни групи от хора, за да им дадем възможност да се открият взаимно. И евентуално да се развият сами като устойчива общност.

Най-важното за общностите е, че те работят на доброволен принцип, на базата на личен избор и решение. А това е едно много важно условие за техния успех и ефективност.

Затова ние просто се опитваме да вдъхновяваме такъв избор и да убеждаваме в ползата от създаването на общности. Но това наистина би трябвало да е естествен процес, който ние само подпомагаме, а не да бъде резултат от принуда. Смятам, че само естествено родените общности могат да бъдат устойчиви и да имат положителен ефект за участници в тях и обществото.

 

Какви конкретни планове имате за развитието на общността, в която работи вашата организация според сферата ви на дейност?

Мисля, че конкретно в комуникационния бизнес, който аз представлявам, сме постигнали много. Нашата общност тази година отбелязва 20 години от създаването си. Говоря за БДВО – първата и най-авторитетна професионална организация на ПР практиците в страната.

От години съм в УС на БДВО, а тази година имам честта да съм председател на организацията и имам доста задълбочен поглед върху професионалната ни общност. Смятам, че организации като нашата са огромен плюс в изграждането на тази общност, но не само това.

БДВО работи усилено за налагането на високи професионални стандарти, за обмяната на опит и знания, за създаването на етични практики, за развитие на академичното образование в комуникационните специалности и за успеха и развитието на своите членове. Това е начинът да „използваме” професионалните си умения, за да носим добавена стойност на цялото общество.

Горда съм, че имаме силна професионална общност, която не само е устойчива, но и расте всяка година и постоянно развива своите компетенции, представата си за обществената отговорност на нашата професия и способността си за промяна и подкрепа.

 

Какви са проблемите, които срещате при изпълнението й?

Пречките са естествена част от растежа. Нашата професия е много млада в България и често има неразбиране относно нейното естество. Едната пречка е да преодоляваме това неразбиране.

Другата пречка е, разбира се, свързана с доверието. Когато се градят общности, е необходимо хората да бъдат убедени в смисъла да се включат в тях.

И третата трудност е да поддържаме мотивацията на хората в общността. Това изисква постоянни усилия, креативност, промени, диалогичност и много работа. Но резултатите си струват.

 

Смятате ли, че изкуството, спортът, младежките инициативи допринасят за създаването на устойчиви общности?

Разбира се. Това са, ако мога да ги нарека така, универсални обединители. Още повече, че високите достижения на отделни хора или групи от хора в тези сфери са постоянен източник на вдъхновение, възхищение и модели за подражание. Изкуството и спортът са удивителни, защото показват най-доброто от нас, хората, показват силата на човека, неговата огромност и величие.

Науката е също толкова прекрасна, показвайки ни нашите възможности да подобряваме света.

А младите хора се онези, които първи и най-често са отворени към този тип вдъхновения и менторство. Те са толкова важни заради естественото си любопитство към света, широко отворените си очи, необременеността си, откровеността си и умението си да виждат отвъд очевидното. Ако успеем да вдъхновим младите хора, да им дадем ценности и морална посока, утре ще имаме свят, с който да се гордеем.

 

Какви според вас са бъдещите предизвикателства, които ще срещаме в тази област?

Част от предизвикателствата са такива, каквито са били и преди. Работата с хора изисква отдаване, търпение, умения за пълноценен разговор, убедителни тези и каузи и т.н. Иначе няма как да ги ангажираш.

Но ще има и нови предизвикателства, свързани с обществената атомизация, сложността на глобалните процеси, нарастващата нужда от лична ангажираност в контраст с все по-трудната среда за това, опосредстването на комуникациите и т.н.

Обаче, както винаги се опитвам да мисля, всяка пречка може да бъде превърната в предимство и точно това би трябвало да търсим начини да правим. При всяко положение за мен естествено формираните и устойчиви общности са един от факторите към подобряване на обществата и живота ни в бъдеще.

***

Радина Ралчева е високопрофилен експерт по публични и корпоративни комуникации, включително стратегически комуникации, управление на репутацията, управление на кризи, корпоративна социална отговорност, комуникации в сферата на политиката и др. Лектор и преподавател е по широк кръг от теми, свързани с PR, управление на комуникациите, корпоративни комуникации и др.

Има близо 20-годишна кариера в комуникационната сфера-управлявала е разнородни локални и международни комуникационни проекти в PR агенции и институции. В момента ръководи офиса на CIVITAS България на позицията Директор „Обслужване на клиенти“. 

Радина Ралчева има изключително богата експертиза в областта на комуникациите, тя е автор на научни публикации, медийни публикации, анализи и коментари, експертен медиен коментатор, както и активен професионален доброволец.

Носител е на специална грамота за принос към правозащитността  и човешките права „Човек на годината” 2014.

Радина Ралчева е завършила специалностите Българска филология, Социология и Културология в СУ „Св. Климент Охридски”. Владее английски, руски и слабо гръцки език.

Член е на Международната PR асоциация (IPRA), на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и е съосновател и член на Управителния съвет на Асоциация „Качество на живота”.

Председател е на БДВО за 2016 г.