Третокласниците да четат вестници в училище?

Това е заложено в учебната програма за 3 клас, публикувана на сайта на просветното министерство. Вариантът все още е работен, но трябва да влезе в сила през учебната 2018/2019 г.

27.04.2016 | 17:09 Редактор: Пролетина Съботинова
Третокласниците да четат вестници в училище?

По предмета - Човек и общество третокласниците придобиват елементарни познания по история и география на България- като релефа на страната и подвизите на Васил Левски.

От просветното министерство предлагат вече  по този предмет третокласниците да четат вестници.

"Би ми било интересно да ги чета, ако в тях пишеше всички интересни неща, които госпожа Жулиета ни разказва в час. Като например как се е криел Васил Левски с различни костюми и се преобразявал се на различни хора", разказва третокласникът Александър.

Четенето на вестници в час в училище ще има за цел да постави основите на гражданската култура, обясняват от просветното министерство. Гражданското образование на 9-годишните ще включва и запознаване с Конституцията на България и слушане на предавания посветени на съвременни и исторически събития.

"Всичко, което се предлага на ниво от 1 до 4 клас е на база елементарно знание. Аз не виждам нищо лошо децата да четат вестници, даже те трябва да бъдат стимулирани да четат вестници по максимално много начини. Има много вестни детски вестници и списания, които заглъхнаха във времето" , коментира зам.-министърът на образованието Деян Стаматов.

Пазарът на детските вестници е малък и в момента се предлагат само за развлечение с комикси и кръстословици. Липсват учебни.

"На този етап, това, което се предлага на пазара не съм виждала такива вестници с исторически материали. Т.е ще ли да бъдат издавани нови вестници, в които да има такива материали в които да предполагат изучаването на  тази дисциплина", коментира началният учител Жулиета Димитрова.

Гражданското образование да бъде застъпено в отделен час, защото материалът в предмета Човек и общество е обемен. Предстои обществено обсъждане на учебната програма.