Правителството гласува допълнителни 12,5 млн. лв. за култура

"Ще дадат глътка въздух на творците и организациите", каза министър Найден Тодоров

30.05.2024 | 15:15 Редактор: Вяра Димова
Правителството гласува допълнителни 12,5 млн. лв. за култура

Министерският съвет прие Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. Сред акцентите за финансиране са проектите на държавни и общински културни организации в областта на сценичните изкуства, с цел създаване и развитие на културни продукти. Предстои обявяване на конкурс.

"Днес, когато културата се нуждае от специална грижа, бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата, които ще дадат глътка въздух на творците и организациите, занимаващи се с култура, oсобено в общинските структури", каза министърът на културата Найден Тодоров.

Подкрепата за култура е от голямо значение за стимулиране на креативността в страната, а допълнителните средства са ясно послание към културния сектор, че техният труд е забелязан и оценен. Съществено е, че промените към по-добро в сферата на културата са факт с одобряването на допълнителни разходи  по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.

По план се одобряват и допълнителни разходи, предвидени в член от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., област "Култура и изкуства":

- По "Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство", бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" - 1 700 000 лв., в т.ч. за програма "Движимо културно наследство" за проекти на музеи и галерии - 1 000 000 лв. и за програма "Визуални изкуства": (дейност на общински и частни организации) - 700 000 лв.;

- По "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" - 4 000 000 лв., в т.ч. 2 600 000 лв. за дофинансиране на културните програми на единадесетте БКИ в чужбина и 400 000 лв. за финансиране на културни събития по линия на международна дейност на Министерството на културата;

- По бюджетна програма "Администрация" - 1 700 000 лв.

Осигуряват се средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 година за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност па деца и учащи в държавните училища по изкуствата и училища по културата.

Одобряват се и допълнителни разходи за 2024 г. от централния бюджет, в размер на 91 390 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи от държавните училища по изкуствата и училища по културата към Министерството па културата по реда на Постановление №46 на Министерския съвет от 2020 г.

Сумата се осигурява за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2024 г.

Какви са намеренията ви за 9 юни?

Ще си почивам.
74%
Заминавам на почивка.
14%
Ще празнувам личен повод.
12%
Общо 828 гласа

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)