Евростат: България е сред страните с най-дълга работна седмица в ЕС

Най-кратка през 2023 г. е била в Нидерландия

30.05.2024 | 14:15 Редактор: Беатрис Младжова
Евростат: България е сред страните с най-дълга работна седмица в ЕС

Средно по 36,1 часа са работили седмично хората на възраст между 20 и 64 години в ЕС през 2023 г., но при големи разлики в отделните страни членки, показват данни на официалната европейска статистика Евростат.

Най-дълги работни седмици през миналата година са отчетени в Гърция (39,8 часа), Румъния (39,5 часа), Полша (39,3 часа) и България (39,0 часа, което обаче представлява спад от работна седмица от 40,2 часа през 2022 г.).

За разлика от тях най-кратката работна седмица през 2023 г. е била в Нидерландия (едва 32,2 часа), следвана от Австрия (33,6) и Германия (34,0 часа).

Икономическите дейности, които регистрират най-дългата работна седмица в ЕС през 2023 г., са селското, горското и риболовното стопанство (41,5 реални работни часа), минно-добивна промишленост (39,1 часа) и строителството (38,9 часа), докато най-кратките работни седмици са регистрирани в образованието (31,9 часа) и изкуство, развлечения и отдих (33,0 часа).

Какви са намеренията ви за 9 юни?

Ще си почивам.
74%
Заминавам на почивка.
14%
Ще празнувам личен повод.
12%
Общо 828 гласа

Снимка: Pexels