Министърът на земеделието: Трябва нов финансов инструмент за защита на фермерите

Общата селскостопанска политика се нуждае от адекватен бюджет, посочи той

27.05.2024 | 17:04 Редактор: Беатрис Младжова
Министърът на земеделието: Трябва нов финансов инструмент за защита на фермерите

"Необходимо е да се въведе нов финансов инструмент за защита на фермерите при кризи като част от Стратегическите планове", заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов на заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел.

Министърът посочи, че рамката за управление на кризи трябва да включва както инструменти, допринасящи за повишаване на стабилността и конкурентостта на аграрния сектор, така и бързо приложими извънредни мерки за намеса при възникване на неблагоприятни пазарни процеси. 

Той съобщи, че България подкрепя предложението на Хърватия и Словения за създаване на интервенция в Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика, която осигурява възможността за механизъм за "ад хок" финансова подкрепа в случай на криза. Това предложение би следвало да се реализира при следващо изменение на Регламента за Стратегическите планове, каза той.

Общата селскостопанска политика и в частност селскостопанският резерв се нуждаят от адекватен бюджет, който осигурява сигурност, защита и справедливо подпомагане на фермерите в условията на кризисни ситуации. От съществено значение е да се работи и за изравняване в нивата на директните плащания, изтъкна министърът на земеделието и храните.

Тахов каза още, че едно от основните предизвикателства пред селско стопанство е широкото навлизане на по-екологосъобразни практики, без това да засегне продоволствената сигурност. 

"Повишаването на приноса на сектора към зеления преход не може да се постигне само с въвеждане на нови изисквания и ограничения. На фермерите следва да бъдат предоставени съответни икономически стимули за поемане на екологични ангажименти, като по този начин ще се намали рискът от изоставяне на земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони", заяви министър Тахов.

Какви са намеренията ви за 9 юни?

Ще си почивам.
74%
Заминавам на почивка.
14%
Ще празнувам личен повод.
12%
Общо 828 гласа

Снимка: Министерство на земеделието и храните