Важна промяна при прехвърлянето на кола, изменението влиза в сила от 3 май

Същата новост ще важи и за имоти

03.04.2024 | 22:29 Редактор: Деси Николова
Важна промяна при прехвърлянето на кола, изменението влиза в сила от 3 май

От 3 май ще спестим малко време и нерви при прехвърлянето на кола. Тогава влизат в сила измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които отпадат декларациите за липса на непогасени публични задължения, които гражданите са длъжни представят при прехвърляне на недвижими имоти и моторни превозни средства.

Проверката вече ще се извършва от нотариуса по електронен път или, в ограничен брой случаи, от съдията по вписванията. Нотариусите ще имат отдалечен достъп до информационните системи на Националната агенция за приходите (НАП), който ще се осъществява съвместно от нейната дирекция "Информационни системи и електронно управление" и от IT специалистите на Нотариалната камара.

Според промените - нотариусите и съдиите по вписванията вече ще носят солидарна отговорност за задълженията, дължими от страните по сделките, при неспазване на изискванията на закона. 

"Замяната на представянето на архаичните, милиони на брой клетвени декларации на гражданите годишно с ефективна проверка в реално време за наличието на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, ще повиши чувствително събираемостта на приходите в бюджета", подчертават от камарата.

Четете повече в automedia.investor.bg.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR