Приеха промени в режима за влизане в България заради Шенген

Нови правила за гражданите на Румъния, Кипър и Хърватия

20.03.2024 | 16:13 Редактор: Вяра Димова
Приеха промени в режима за влизане в България заради Шенген

Правителството прие решение за отмяна на РМС № 459 от 3 юли 2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014г.

С Решение (ЕС) 2024/210 на Съвета от 30 декември 2023 година, относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния, страната ни става част от Шенгенското пространство, считано от 31 март 2024 г., поради което РМС № 459/2014г. се отменя.

Ще продължи взаимното признаване на издадените до 31 март 2024 г. национални визи за краткосрочен престой, национални визи за дългосрочен престой и разрешения за пребиване от властите на Румъния, които ще се признават за равностойни на български национални визи за транзитно преминаване и за планиран престой до изтичане на срока на тяхната валидност.

В решението изрично е предвидено, че издадените до 31 декември 2022 г. национални визи за краткосрочен престой, национални визи за дългосрочен престой и разрешения за пребиване от властите на Република Хърватия се признават за равностойни на български национални визи за транзитно преминаване и за планиран престой до изтичане на срока на тяхната валидност.

Считано от 31 март 2024 г. гражданите на трети страни, притежатели на национални визи за краткосрочен престой, национални визи за дългосрочен престой и разрешения за пребиване, издадени от властите на Кипър, няма да могат да влизат на територията на Република България с тези документи, тъй като Кипър е държава, която все още не прилага в цялост достиженията на правото от Шенген.

Ще постигнат ли партиите компромис и ще има ли кабинет?

Ще направят всичко възможно да се разберат и излъчат кабинет.
28%
Няма да се разберат.
37%
Ще ни държат в напрежение за решението си до последния възможен момент.
25%
Ще поискат още време, за да се споразумеят.
10%
Общо 813 гласа

Снимка: pixabay