Община Бургас и частна фирма спорят за терен в Росенец, част от него е в морето

Действащата кадастрална карта не отразява коректно границата на морския бряг, се твърди в жалба на областния управител

05.03.2024 | 09:18 Редактор: Елеонора Танева
Община Бургас и частна фирма спорят за терен в Росенец, част от него е в морето

"Стрейтлайн" ЕАД иска да бъде вписан като съсобственик в държавен терен в лесопарк Росенец с идентификатор 07079.831.167 и площ малко над 35 дка по КК. Дружеството е бивш собственик на два съседни поземлени имоти с идент. 07079.831.113 и 07079.831.114, с площ съответно 3775 кв.м. и 4397 кв.м.

Областният управител на Бургас Пламен Янев обжалва това искане, тъй като в границите на имота попадат площи от морското дъно и морската акватория, които по закон са публична държавна собственост и върху тях дружеството не би могло да придобие собственост. Видно от КАИС, действащата кадастрална карта не отразява коректно границата на морския бряг.

В държавния имот също така е реализирано и строителство без одобрени строителни книжа и разрешения - триетажна масивна сграда, както и монолитно изградена подпорна стена, завършваща с метална защитна ограда. Височината на стената е около 6,50 м и гранични с морския бряг. Функцията ѝ е за стабилизиране и брегоукрепване на двата частни имоти, понастоящем собственост на "Хермес Солар" ООД.

При изграждането на подпорната стена, същата обаче не е позиционирана правилно и е изпълнена в съседния държавен имот, като при извършване на проверка от компетентните органи не е установено наличие на регистрирано активно свлачище или силна ерозия на морския бряг, което да налага изпълнението на укрепителната стена.

Ще има ли ротация на кабинета или вървим към предсрочни избори?

Няма да има ротация.
7%
Ще има.
54%
Отиваме на предсрочни избори две в едно.
39%
Общо 926 гласа

Снимка: Община Бургас