Пътували сме повече в чужбина през януари, румънци и гърци са предпочели България

За почивка сме избрали предимно Турция, Гърция, Сърбия и Румъния

27.02.2024 | 11:35 Редактор: Вяра Димова
Пътували сме повече в чужбина през януари, румънци и гърци са предпочели България

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2024 г. са 537,5 хил., или с 6,6% повече от януари 2023 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: други - с 11,6%, почивка и екскурзия - с 5,6%, докато тези със служебна цел намаляват с 1,9%.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 139,4 хил., Гърция - 97 хил., Сърбия - 51,1 хил., Румъния - 35,9 хил., Република Северна Македония - 29,2 хил., Германия - 26,8 хил., Австрия - 26,6 хил., Италия - 17,5 хил., Обединено кралство - 16,9 хил., Испания - 16,7 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50,3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 27.1%, и със служебна цел - 22.6%.

През януари 2024 г. посещенията на чужди граждани в България са 741,3 хил., или с 4.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели - почивка и екскурзия, служебна и други цели. Транзитните преминавания през страната са 32,6% (241,9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 46,3% от общия брой чужди граждани, като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния, и Гърция.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 333,1 хил., или 44,9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 162,9 хил., или 48,9% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция, Румъния, Гърция, Република Северна Македония, Сърбия, Украйна, Германия, Обединено Кралство, Италия, Полша. Преобладава делът на посещенията с други цели - 51,0%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35,9%, и със служебна цел - 13,1%.

Снимка: pixabay