Над половин милион души в активна възраст са в черния сектор или без работа

Може ли да се приложи у нас универсалният базов доход?

20.02.2024 | 11:35 Редактор: Толя Стоянова
Над половин милион души в активна възраст са в черния сектор или без работа

Изчисленията на КТ "Подкрепа" показват, че около 600 000 души в активна възраст са без работа или работят в черния сектор. Фактическите и математически безработните (без договор или самоосигуряване) представляват около 16% от хората в активна възраст. Ако приемем, че дори половината от тях работят на черния пазар, то пак хората без работа ще са 8% от общо лицата в активна възраст - 300 000 души. Според официалната статистика безработните у нас са около 130 хил. души или 3,5% заради методиката за броенето им.

Да приемем, че всички 600 000 души бъдат включени в програма и се предлага базов доход от 1 000 лева на месец (малко над минималната работна заплата), то месечно ще са необходими 600 млн. лева, а на година 7,2 млрд. лева. Консолидираната фискална програма за 2004 г. предвижда бюджет от 75 млрд. лв., това е 9,6% допълнителни разходи. Сумата ще представлява 3,5% от БВП за 2024 г. Изглежда, че към днешна дата тази сума е непостижима за възможностите на страната ни.

Приемем ли, че базисният доход следва да покрива основните разходи за живот, чиято оценка е към 1 500 лв. на месец за 2024 г., то сумата ще нарасне с 50% и ще достигне годишно до около 10,8 милиарда лева, което е абсолютно непостижимо в близко бъдеще, освен ако рязко не нарасне данъчната тежест с поне 10-15%. Ако се приеме, че тежестта трябва да се поеме само от фирмите, то трябва да се увеличи значително. И това е само при условие, че програмата обхваща хората без работа.

Универсалният базов доход може да се прилага първоначално единствено за най-засегнатите социални групи и то при условие, че сумата гарантира разходите за живот и не е по-голяма от минималната работна заплата, защото би я обезсмислило и най-важното - е обезпечена финансово, без да са необходими драстични съкращения в разходите на държавно ниво.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Bulgaria ON AIR