С над 105 млн. лв. проект "Силен старт" ще подкрепи деца и родители в ДГ и училища

Ще бъдат изградени 8 нови детски градини в София

16.02.2024 | 10:24 Редактор: Елеонора Танева
С над 105 млн. лв. проект

Над 75 000 родители и деца в градини и яслени групи ще получат подкрепа по проект "Силен старт", реализиран от МОН и финансиран по европейската програма "Образование". Днес подписи за неговото официално стартиране бяха положени от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на ИА "Програма за образование". 

Министър Галин Цоков е убеден, че тази мащабна подкрепа ще даде отпечатък върху качеството на българското образование.

Той допълни, че политиката за приобщаващото образование в ранна детска възраст се допълва и с инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост, като предстои да бъдат изградени 8 нови детски гради в София и да бъдат модернизирани 49 детски градини в цялата страна.

Дейностите в подкрепа на децата и техните семейства ще се реализират в продължение на 5 години, като през този период във висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 105 400 000 лв. Средствата са от Европейския социален фонд и националния бюджет. 

По проект "Силен старт" ще се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Чрез финансирането на тази дейност ще се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби. 

На фокус ще бъде също и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система.

Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция. 

Предвидени са и обучения на над 3 500 педагогически и непедагогически специалисти (медиатори и социални работници), които предоставят експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)