Не пийте вода от чешмата! РЗИ Пловдив обяви питейна вода за опасна, има завишен уран

Пробите са взети на 7 декември

10.12.2023 | 11:37 Редактор: Елеонора Танева
Не пийте вода от чешмата! РЗИ Пловдив обяви питейна вода за опасна, има завишен уран

РЗИ Пловдив с важна информация за качеството на водата. На 07.12.2023 г. е взета проба на питейната вода от централното водоснабдяване на Първомай, с. Крушево и с. Градина. Установена е стойност на естествен уран в питейната вода над определената максимална стойност в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.

Водата в посочените населени места трябва да бъде ограничена за използване за питейни цели и приготвяне на храна! Водата може да се използва за хигиенни цели, уточнява "Фокус".

Мярката ще бъде в сила до получаване на лабораторни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата", съобщиха от община Първомай.

Снимка: pixabay