Студентите и ресторантьорите да внимават: Солени глоби за райски газ и пушене на закрито

До 500 лв. за физически лица и до 5000 лв. за управителите е санкцията на РЗИ

08.12.2023 | 11:37 Редактор: Деси Николова
Студентите и ресторантьорите да внимават: Солени глоби за райски газ и пушене на закрито

Във връзка със студентския празник - 8 декември, Столичната Регионална здравна инспекция осъществява засилен контрол през цялата седмица, като се проверяват заведенията за обществено хранене, нощните и питейните заведения. Засилените проверки ще продължат и тази нощ, както и през почивните дни. Инспекторите от СРЗИ следят за спазването на забраните за тютюнопушене на закрито, както и за продажбата, и употребата на диазотен оксид от лица под 18 години.

Припомняме, че санкциите, регламентирани в Закона за здравето са:

От 300 до 500 лв. за тютюнопушене на закрито, за физически лица и от 3 000 до 5 000 лв. за управителите на заведение, в което е допуснато тютюнопушене извън обособените за това места, съобщиха от РЗИ.

Нормативно определената глоба при нарушение на забраната за продажба на райски газ е от 800 до 1 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 1 500 до 3 000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 3 000 до 6 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 5 000 до 12 000 лв.

Снимка: Pixabay