Университетските болници алармират: Хиляди онкоболни могат да останат без лечение

Прогнозите са, че промените ще доведат до свръхзадлъжнялост и фалити на лечебни заведения

28.09.2023 | 17:40 Редактор: Толя Стоянова
 Университетските болници алармират: Хиляди онкоболни могат да останат без лечение

Университетските болници се обявиха срещу новата методика, по която от 1 октомври Здравната каса ще заплаща лекарствата за болнично лечение на пациенти с онкологични заболявания.

Във връзка с проекта на "Методика за условията и реда за заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на съответните клинични пътеки/амбулаторни процедури", предложен от НЗОК в изпълнение на №15 от Закона за бюджета на НЗОК за 2023г., Асоциацията на университетските болници в Република България категорично поддържа становището си, че в случаите когато няма действащи рамкови споразумения по чл. 45, ал. 29 от ЗЗО, лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, които се заплащат от НЗОК извън стойността на оказваните медицински услуги, следва да се заплащат по стойността, на която лечебното заведение е закупило конкретния лекарствен продукт, но не по-висока от определената в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Необходима е спешна законодателна промяна, за да се избегне реалният риск от препятстване на нормалното функциониране на системата на здравеопазване.

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. се въведе правило в чл. 45, ал. 29а от Закона за здравното осигуряване - когато няма действащи рамкови споразумения за предходната година, НЗОК да заплаща лекарствените продукти по цена, равна на най-ниската цена за единица количество лекарствено вещество за същия лекарствен продукт от доставените на всички сключили договор с НЗОК изпълнители на болнична медицинска помощ през месеца, предхождащ месеца, за който се отнася отчетът на лечебното заведение.

Това според университетските болници ще доведе до свръхзадлъжнялост и фалит редица лечебни заведения, пише в становището на Асоциацията на университетските болници.

На коя дата България трябва да празнува своя национален празник?

На 3 март - Денят на Освобождението. Датата не трябва да бъде променяна.
67%
На 16 април - Денят на приемането на Търновската конституция.
1%
На 20 април - Денят на избухването на Априлското въстание.
1%
На 24 май - Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
11%
На 6 септември - Денят на Съединението.
7%
На 22 септември - Денят на Независимостта.
14%
Общо 4227 гласа

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)