КЕВР утвърди цената на природния газ за месец юни

Тя е с 15% по-ниска от тази за месец май

01.06.2023 | 16:10 Редактор: Михаела Димитрова
КЕВР утвърди цената на природния газ за месец юни

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. юни в размер на 65,82 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В ценовия микс за м. юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 70,3% от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.  

Утвърдената цена от 65,82 лв./MWh е с 15,2% по-ниска от цената за май, която беше в размер на 77,55 лв./MWh. Основен фактор за това е устойчивата тенденция за намаление на борсовите индекси на международните газови пазари и по-ниското потребление.

"Намалението на цената на природния газ за м. юни отговаря изцяло на интересите на българския бизнес и битовите потребители. Постигнатата висока степен на запълняемост на газовото хранилище в Чирен от 85%, с тенденция да достигне до 95%, дава увереност, че България ще посрещне отоплителния сезон без изненади", подчерта председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на открито заседание.

Страхувате ли се от развитието на изкуствения интелект?

Не, човекът винаги ще го контролира и единствено ще ни бъде от полза.
27%
Да, има опасност да ни подчини и дори унищожи.
50%
Страхувам се единствено да не "открадне" работното ми място.
8%
Не ме интересува, имам далеч по-сериозни страхове и проблеми.
14%
Общо 2002 гласа

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR