Министерство на земеделието с важна информация за отглеждащите коноп земеделци

Те трябва да подновят разрешителното си за отглеждане

10.05.2023 | 21:00 Редактор: Искра Ангелова
Министерство на земеделието с важна информация за отглеждащите коноп земеделци

Земеделските производители, които имат разрешително за отглеждане на коноп, трябва да го подновят заради настъпили промени в нормативната уредба. Срокът за подновяване на разрешителните е тримесечен, съобщават от Министерството на земеделието.

Подмяната на документите се налага заради промяна в наредбата за условията и реда на издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа и на наредбата за издаване на лицензия за внос на семена от коноп, непредназначени за посев. Според новите изисквания през следващите три месеца фермерите, които имат издадено разрешение, трябва да подадат пълен пакет документи за промяната му.

За последните две години в България са издадени под 200 разрешения за отглеждане на коноп, като става въпрос за т. нар. индустриален коноп за влакно, семена за фураж и храна, както и семена за посев. В България за разлика от други европейски страни са разрешени сеитбата и добивът на индустриален коноп, но преработката е забранена. Тази забрана, посочват от бизнеса, води до икономически загуби за страната.

В последните години групи народни представители два пъти внасят законопроект, с който да се разреши преработката на индустриален коноп, до окончателното приемане на закона обаче не се стига.