67% ръст на печалбата на банките в България за година

БНБ отново регистрира спад на начислените разходи за обезценка на финансови активи

31.03.2023 | 18:16 Редактор: Михаела Димитрова
67% ръст на печалбата на банките в България за година

Печалбата на банковата система в България към 28 февруари достига 394 млн. лв. и е с 66,9% (158 млн. лв.) повече от реализираната за първите два месеца на миналата година, показва статистиката за представянето на банковия сектор, която Българската народна банка (БНБ) публикува всеки месец.

Размерът на разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на периода е 27 млн. лв., с 34 млн. лв. (55,4%) по-малък от отчетения година по-рано.

Това намаление съответства на тенденцията на спад на заделените провизии и намалелите разходи за обезценка на финансови активи през миналата година, въпреки че банките започват да обръщат все повече внимание на финансовото състояние на клиентите си, което се влияе от високата инфлация и очакваното повишение на лихвените проценти по заемите.

В БНБ изчисляват, че на месечна база активите на банковата система се увеличават с 2,1 млрд. лв. (1,3%) до 158,4 млрд. лв. През февруари нарастват кредитите и авансите, като делът им в активите достига 63,4% в края на миналия месец (при 63% в края на януари).

Повече прочетете в Investor.bg

Снимка: БГНЕС