78% от родителите смятат че училището трябва да възпитава и изгражда личности

12.09.2014 | 14:12
78% от родителите смятат че училището трябва да възпитава и изгражда личности

78% от родителите смятат че училището трябва да възпитава и изгражда личности

Само 22% от родителите получават обратна връзка при позитивни резултати в обучителния процес

78% от родителите на деца от 1 до 7 клас  смятат, че училището трябва да възпитава и изгражда личности, не само да дава академични знания. Резултатите са от национално представително проучване, проведено от Глобал Метрикс по поръчка на Център за приобщаващо образование.  

Изследването извежда тенденцията, че комуникацията с учителите е по-интензивна в началните етапи на образованието и с времето отслабва. 80% от родителите на деца между 1 и 4 клас общуват поне няколко пъти в месеца с учителя, докато при родителите с деца между 5 и 7 клас този дял е 50%.

Над 70% от родителите общуват с учителите няколко пъти в месеца или дори по-често, а под една трета от родителите имат контакт с учителите само на родителски срещи. Основните поводи за комуникация с учителите са свързани с проблеми в обучението(46%) или поведението на ученика (45%).

Само 22% от родителите получават обратна връзка при позитивни резултати в обучителния процес и едва 16% твърдят, че учителите им дават информация за позитивното поведение на детето.


94% от родителите са доволни от образованието, което получава детето им в общообразователните училища в България.

65% твърдят, че като цяло са доволни, а 28% споделят, че са изключително доволни от училището.

Само 6% от родителите са по-критични към общообразователната система.

Неудовлетвореността е концентрирана в малки, но по-високо статусни групи родители, предимно в големите градове, сред хората с висше образование, които имат и по-високи очаквания към образованието на своите деца.

 

Запитани каква е ролята на училището за децата 42% от родителите биха искали освен базово образование и знания за света, училището да развива социални умения и умения за критично мислене.

44% разчитат учителите да развиват творческия потенциал на децата, а 47% очакват училището да възпитава в норми на поведение.

Сред останалите социални групи очакванията към образователния процес се свеждат основно до получаване на знания (75%) и подготовка на учениците за следващите етапи на образование (70%).


Отношенията между учители и родители са съпроводени с голяма степен на доверие и подкрепа.

Между 40 и 60% от родителите изразяват доверие в учителя относно преценката му за отделното дете.

Най-високо е доверието в преценката на учителите относно образованието на децата (64% от родителите твърдят, че имат пълно доверие на учителите, а 34% - донякъде се доверяват).

На следващо място е преценката за поведението на детето (55% от родителите имат пълно доверие на учителите, 40% - частично).

Българските родителите са по-резервирани, когато става въпрос за специфичните нужди и индивидуалното развитие на детето (пълно доверие изразяват 42%, а 49% се доверяват донякъде).


Изследването се провежда в рамките на проект „Едно училище за всички”, който се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България” и ще обучи учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната.

Център за приобщаващо образование работи с училищата-партньори по проекта, за да създаде български модел за изграждане на приобщаващо училище, който в последствие да помогне на повече училища. 

Независимо от усилията на държавните институции и модерната нормативна база, едва 40% от родителите на деца от 1-ви до 7-ми клас в България знаят какво е приобщаващо образование.


88% от родителите споделят, че очакват приобщаващата класна стая да има позитивен ефект върху техните деца.

Повече от половината очакват развиване на умение за общуване с „различни“ хора (56%) и умения за разбиране и приемане на различието (52%). 

31% виждат полза за всички деца в класната стая от въвеждането на разнообразни методи и подходи на обучение.

Все пак 22% от българските родители се страхуват, че децата със СОП биха свалили нивото на класа, а 11% се опасяват, че и тяхното дете би могло да придобие подобни затруднения в следствие на общуването с другите.


 

Център за приобщаващо образование /ЦПО/ е българска неправителствена организация, чиято основна цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници. Ние вярваме, че всяко дете трябва да получи шанса да бъде прието и ценено. Голяма част от нашите проекти и програми са насочени към децата с обучителни трудности. Знаем, че тази голяма група деца са незаслужено пренебрегнати, неразпознати и неподкрепени. Работим за социално приобщаване и качествено образование за всички деца, както и за закрилата на тези, които се нуждаят. Екипът на центъра работи активно с родители, учители, директори, специалисти, общински и държавни власти, бизнес организации, колеги от страната и чужбина – и се радваме заедно на промяната, която се случва постепенно. Щастливи сме, когато децата – всички деца – получават възможност да развият своите способности и талант и да живеят щастливо детство.

Фондация “Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация “Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

*Специалните образователни потребности са потребности, които могат да възникнат при различни типове увреждания и нарушения. Тук се включват и специфични обучителни трудности като дислексия, дисграфия, дискалкулия и др.