Сигнал: Незаконно строителство в земеделска земя край София

Ако видите нередност, подайте сигнал в Helpbook

13.01.2023 | 23:09 Редактор: Анисия Иванова
Сигнал: Незаконно строителство в земеделска земя край София

В платформата на Helpbook.info получихме сигнал за незаконно строителство върху земеделски площи край София.

"В Поземлен имот 80409.5824.335, област София (столица), община Столична, с. Чепинци, район Нови Искър, м. Долето, вид собств. частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 2330 кв. м, стар номер 160024, се извършва изземване на хумусния слой, насипване и уплътняване с трошен камък, СМР със строителна механизация, багер и валяк.

Според регистрите за имота няма в сила ПУП и не е сменено предназначението на земята. Не е поставена строителна ограда и информационна табела", пише в сигнала.

Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема и бързото му решаване, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.

Снимка: HelpBook