КЕВР реши: Цената на газа скача с близо 60%

Считано от 1 август синьото гориво става 297,89 лв./MWh

12.08.2022 | 14:02 Редактор: Елеонора Танева
КЕВР реши: Цената на газа скача с близо 60%

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за август, считано от 1 август 2022 г., в размер на 297,89 лв./MWh (около 152 евро/MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.  

От "Булгаргаз" все още не са обявили прогнозна цена на синьото гориво за септември, въпреки предупреждението на енергийния регулатор, че дружеството ще бъде глобено. Вчера "Булгаргаз" предложи прогнозната си цена за октомври, която е по-ниска от вече одобрената за август.

Комисията е определила цената след извършен подробен анализ на предоставените данни и документи във внесеното на 1 август ценово заявление на "Булгаргаз".

Установено е, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на четири източника. В ценовия микс е включено количество по договора за доставка на природен газ в съответствие със сключеното Четвърто споразумение с компания от Азербайджан за периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г. Необходимите количества природен газ за м. август са осигурени от „Булгаргаз“ и със сключен договор за доставка на втечнен природен газ /LNG/. Общественият доставчик е изискал оферти от търговци на природен газ от региона и по критерий "най-ниска доставна цена" е сключил договори с две компании.

В заявлението на "Булгаргаз" се съдържат цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, по задълженията съгласно Програмата за освобождаване и по Плана за нагнетяване в ПГХ "Чирен".  

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК