Как балансът между противоположностите се превръща в успешно лидерство

„Танго е прекрасна метафора за коучинг взаимоотношението. При този танц – лидерът води, следвайки”, споделят Гергана Павлова и Пламен Петров от Equinox Partners.

11.05.2014 | 12:20 Редактор: Мариета Иванова
Как балансът между противоположностите се превръща в успешно лидерство

Успехът и удовлетворението, както в бизнеса, така и в живота като цяло преминават през обединяване на противоположности и постигане на вътрешно равновесие. Промяната и особено устойчивата такава винаги започва първо от самите нас, споделиха в интервю за Bulgaria On Air Гергана Павлова и Пламен Петров от Equinox Partners. След броени дни те започват провеждането на коучинг обучение- Intunity Coaches, при което за откриването и развитието на лидерски умения, се използват техники като „тай-чи”, танго, философията на даоизма и принципи от квантовата физика. Intunity Coaches е първото подобно обучение, създадено от българи.

Ето какво споделиха и самите те за мисията, целите и приложението на обучението в бизнеса и живота:

Какво представлява организираното от Вас коучинг обучение? Разкажете малко повече за философията на Intunity Coaching?

Intunity Coaches е обучение по коучинг, което предоставя пълно и завършено преминаване през целия спектър от коучинг умения и същевременно отваря вратата за широка личностна трансформация на участниците. Обучението е изцяло присъствено и се състои от 5 модула, провеждани в продължение на 5 месеца. Първата ни група стартира на 16 май 2014, а второто издание ще започне през октомври 2014.

Intunity Coaches поставя в центъра човека като творец и като създател на собствения си живот. Философията на програмата произтича от осъзнаването, че всичко е едно, което се проявява през единството на противоположностите и „танца“ между дуалностите и парадоксите в живота – чийто баланс води до откриването на личен смисъл, удовлетворение и себереализация във всички аспекти на живота. По време на обучението ще засегнем също и практическото приложение на коучинга в бизнеса, а още повече и приложението му на българска почва.

Провеждани ли са други подобни обучения в България? Какви са Вашите очаквания – как ще бъде прието от гледна точка на нагласи, манталитет и културни особености в страната?

В България не е провеждано друго такова обучение, което да е местен продукт, създаден от българи. Този въпрос всъщност докосва и нашата кауза, която е да превърнем страната ни в привлекателен център за хора от цял свят, които се стремят към израстване и усъвършенстване.

Интересното е, че Intunity Coaches се проявява и като своеобразен обединител между философиите на Изтока и Запада, а също и на концепции, които на пръв поглед изглеждат несъвместими, но в същността си са едно. Имайки предвид това, а и факта, че България чисто географски се намира на централно място между двете бързо развиващи се икономически зони – Югоизточна Азия и Северна и Южна Америка – вярваме, че нашата мисия ще се реализира успешно.

От бизнес гледна точка, погледите на повечето коучинг училища са насочени на изток към Индия, Китай и Сингапур и привиличането на участници от тези региони ще бъде и наш стратегически фокус през следващите години. В този смисъл, ние не правим разлика между култури и народи, а гледаме на хората като хора. И така нашето намерение е да привлечем онези хора, било то българи или чужденци, които са привлечени от философията на Intunity Coaches такава, каквато е, и разпознаят в нея “своето нещо”.

Кои са потенциалните групи хора, които проявяват интерес и биха имали полза за работата и ежедневието си, да преминат в обучението?

Това са най-напред хора, които се стремят към постоянно израстване и усъвършенстване – както в личностен, така и в професионален план. Хора, които търсят да се разгърнат и да предизвикат себе си да отидат на “следващото ниво”. Това са още любопитни, отворени и търсещи натури. Хора, които обичат хората и обичат да допринасят за тяхното израстване или пък работата им е свързана с това да водят и да вдъхновяват други хора около себе си.

Като се има предвид, че коучингът като подход, нагласа и умения е проявление на лидерството на новото време, това още може да бъдат лидери и мениджъри в организации, предприемачи или собственици на бизнеси. Ако погледнем списъка на участниците в първата ни група, виждаме, че повечето от тях са действително хора от бизнеса от различни сектори, включващи основно фармацевтичния, финансовия и динамичната индустрия на аутсорсинг услуги. Нещо повече, хората, които участват, имат зад гърба си солиден опит и са усетили, че сега е моментът да погледнат в “огледалото”, за да продължат напред, вместо да търсят отговори “през прозореца”. Както за себе си, така и за бизнеса.

От програмата става ясно, че преминава през познатите от груповите психологически практики етапи - през осъзнаване на собствените ресурси, идентифициране на нуждите на клиента/партньора към оказване на помощ и извличане на неговия потенциал в общуването или друга конкретна дейност. Защо е важно за един коуч първо да опознае вътрешните противоположности и ресурси, за да придобие умения да вдъхновява други лидери и не само?

Способността да се възприемат и използват взаимно изключващи се тези и идеи е висшият пилотаж в човешкото развитие. Това е свързано с приемането на парадоксите в света – по детски, и същевременно, по един мъдър начин.

Бен Франклин е чудесен пример за човек, който прегръща взаимноизключващи се парадигми – той силно е вярвал в мощта на индивидуализма и в същото време е бил и защитник на това да се действа от името на общността. Това мислене в академичния свят се нарича още „Янусианско мислене“, кръстено на един от най-древните богове в римския пантеон – Янус, на когото между другото дължим и името на първия месец в годината. Концепцията за янусианското мислене заляга още в първите лекции на курсовете за психология на лидерството, водени от Тал Бен Шахар в Харвард. Това говори само за себе си, доколко концепцията за единството на противоположностите е важно да се овладее и използва от съвременните лидери. Нашето разбиране е, че противоположностите се нуждаят една от друга, за да се себеизразят в своята цялост. В ежедневието обаче, често ги използваме, за да изключим едната или другата и по този начин стесняваме хоризонта си и пътят ни става по-стръмен.

А защо е важно да започнем най-напред от себе си? Много е просто – защото промяната, особено устойчивата промяна, се случва отвътре навън и започва от нас самите. Защото, за да можеш да водиш – трябва първо да се научиш да следваш. Това са като двете страни на една и съща монета. И защото, както казва Лао Дзъ: "Да познаваш другите е мъдрост. Да познаваш себе си е върховна мъдрост." В този смисъл, личното преживяване и ние самите сме си най-добрият “учител” – особено когато става въпрос за търсенето на отговори, които вече са в самите нас.

Как обединението на противоположности, на познание и активност, на ин и ян би могло да доведе до по-висока ефективност в управлението на компания например, и оттам на по-добри финансови резултати?

Обединяването, или по-скоро постигането и поддържането на активен баланс между противоположностите, създава устойчивост, характерна за организациите, чиито лидери са с визията за по-далечен хоризонт за развитие на бизнеса си. Тези лидери са отворени за различностите и умеят да интегрират най-доброто от “двата свята”. Когато осъзнаем, че креативността, иновативността и еволюцията са възможни единствено при срещата на противоположностите, тогава започваме да се учим как да “танцуваме” с тези противоположности, а оттам – и да създаваме и творим.

Проявлението на Ин и Ян в бизнеса, а и в живота като цяло, най-често се свързва с интуитивното, емоционалното, пасивното, приемащото – което е женският или Ин аспект, от една страна, и с рационалното, интелектуалното, активното, даващото – което е мъжкият или Ян аспект. Всеки от нас носи в себе си тези два аспекта, а интегрирането им води до реализирането на пълноценен и балансиран живот. Затова много често в ролята си на лидери или мениджъри – вместо да казваме какво и как да бъде направено (Ян аспект), е по-добре първо да изслушаме, да видим и чуем другата гледна точка (Ин аспект). Първо да последваме, а след това да поведем.

Тук следва да подчертаем, че добрите финансови резултати при успешните компании не са самоцел. Те са по-скоро резултат от добре работещ “организъм”, където са срещат интересите на всички участници и заинтересовани страни – собственици, лидери, служители, клиенти, общество.

Разкажете ни малко повече за техниките, които използвате в обучението? Как практики от „танго”, „тай- чи” и „даоизъм” се комбинират с принципи по „квантова физика”, за да развият познанието за собствения Аз и в усъвършенстването на умения за обучение на лидери?

Всички тези сфери на знание, мъдрост, философия и практика са естествено продължение на основната тема за обединението на противоположностите и търсенето на отговорите отвъд това, което е “видимо за очите”. Това, което ние виждаме като обединяващо между танго, тай-чи и даоизма е най-напред, че всички те се “изучават” изцяло и само през правенето и преживяването. И второ, че те се “изучават” цял живот. Така е и в коучинга – учиш се, докато го правиш, и същевременно може да се “учиш” цял живот и пак ще има какво да научиш. И така, както Вселената постоянно се разширява – така и за нас хората, това да се “разширяваме” и да израстваме, е един естествен процес, който се случва през целия ни живот.

Затова и обучението е изключително през преживяване, като стимулираме участниците да използват мъдростта на тялото си, интуицията си, естествената си креативност и безграничните ресурси, с които разполагат. Така например използваме базови танго движения и упражнения, за да стимулираме личното преживяване и през метафората за танца, човек да усети и да достигне до онова, което не може да бъде предадено като знание с думи. Танго е прекрасна метафора за коучинг взаимоотношението. В този танц – лидерът води, следвайки – като освен това създава защитена среда за своя партньор и пространство за пълно себеизразяване. От своя страна, партньорът, който следва – следва, водейки – като напълно се доверява на себе си, на лидера и на самия процес. Както в танго, така и в коучинг взаимоотношението – кой води и кой следва – са две доста относителни понятия.

Що се касае квантовата физика, а също и теорията на относителността – тези два дяла на физиката са много близки по философия до сърцевината на Intunity Coaches – а именно, че всичко в основата си е едно. Използваме някои от тези принципи в разработените от нас коучинг модели, процеси и инструменти, а така също и за да обясним въздействието на коучинга върху човек, както и проявленията на човека на различни нива, в резултат от тези въздействия. Тези принципи ни помагат също така и да погледнем от друг ъгъл и да осмислим заобикалящите ни “парадокси” в нас самите и в природата – какъвто например е дуализма при светлината, която може да се проявява едновременно и като вълна, и като частица, в зависимост от обстоятелствата.

По-нататък, при все че съвременният коучинг започва бурното си развитие в САЩ преди няколко десетилетия, в основата му ние разпознаваме философията на Изтока и най-вече на Даоизма, чиито основни принципи гравитират около разбирането за наблюдение и ненамеса, за следването на естествения ход на нещата без външна оценка и за създаване на вътрешно равновесие, което се проектира навън. В коучинг процеса се стартира именно отвътре навън, като по-голяма част от времето се отделя на  търсенето и намирането на осъзнавания за клиента, а след това – и за планиране и реализирането на конкретни стъпки за действие.

Кои са основните коучинг умения, които преминалите ще усвоят след обучението?

Участнциие в обучението на Intunity Coaches се запознават в дълбочина и усвоят всички умения, заложени в 11-те ключови коучинг компетенции на Международната коуч федерация. Някои от тях са: създаване на коучинг споразумението и партньорството между коуч и клиент; присъствие; активно слушане; задаване на силни въпроси; директна комуникация; провокиране на осъзнатост; целеполагане и други. Наред с тях, участниците усвояват и специфични Intunity Coaching умения, които спомагат за проявлението на ключовите коучинг компетенции през призмата на философията на Intunity Coaches.

Програмата е така разработена, че ние задаваме рамката и предоставяме базови коучинг инструменти и структури. И оттам насетне – пространство и свобода на участниците да експериментират, да създават и да проявяват своя собствен автентичен стил, умения и подход.

Какви са най-честите пречки или допускани грешки, които спъват ефективното общуване и управление конкретно на бизнес лидерите в България? Какви са вашите препоръки- в каква посока да се работи?

Изследването на допусканите грешки е естествен инстинкт, особено за хората от бизнеса. Истината обаче е, че да правим списък с нещата, които не работят и не искаме да присъстват в нашето ежедневие, е все едно да правим списък с нещата, които не искаме да си купим, когато отиваме в магазина. Далеч по-полезно и ефективно е да насочваме фокуса си върху това, което желаем да си купим от магазина, и в този смисъл – върху нещата, които искаме да подобрим, да развием и да имаме в повече.

Това, което считаме, че работи добре и може да послужи като добри практики сред бизнес лидерите в България, е следното:

  • Водене през визия, мисия и ценности;
  • Измеримо целеполагане, но и “танцуване” с неизвестното;
  • Поемане на лична отговорност на всички нива;
  • Стимулиране на креативността и предприемаческия дух;
  • Откриване на личен смисъл в работата;
  • Създаване на среда, в която е забавно и вълнуващо.

Препоръките ни, доколкото може да се обобщава на това ниво, се заключават в това бизнес лидерите да си позволят да бъдат хора. Да си позволят да не знаят. Да се вслушват едновременно в разума и в сърцето си. Да поглеждат по-често в огледалото, отколкото през прозореца. Да (си) задават повече въпроси. Защото отговорът е във въпроса.