България не е толкова зависима от руски газ в краткосрочен план

До 10 часа, Гърция може да ни подава до 3 млн. куб. м. газ дневно

23.04.2014 | 14:03 Редактор: Делян Петришки
България не е толкова зависима от руски газ в краткосрочен план

От 1 януари тази година съществуващата междусистемна газова връзка на България с Гърция осигурява техническа възможност за физически поток на синьо гориво към страната ни. Това е в изпълнение на Регламент 994/2010, съобщиха за България Он Ер от Министерството на икономиката и енергетиката. Информацията бе потвърдена от Булгратрансгаз, като по тяхна информация има техническа възможност за реверсивни доставки на природен газ от Гърция за България, през съществуващата точка на свързване на газопреносните мрежи на ДЕСФА и Булгартрансгаз – Кулата/ Сидирокастро в обеми до 3 млн.куб.м./ден.

По официална информация, дневното потребление на газ в България при сегашните условия е в рамките между 7 и 9 млн.куб.м./ден

Тук е важно да отбележим, че технологичното време за реверсиране на потока към този момент не е до месец, а е до 10 часа.

„След извършване на необходими допълнителни реконструкции на територията на Гърция, планирани за извършване през лятото на 2014 г., времето ще бъде съкратено до 2 часа“, уточниха от българския оператор.

На въпроса на България Он Ер за цената, която от гръцка страна биха доставили горивото за страната ни, от Булгартрансгаз отговориха така: „Въпрос на търговско договаряне е произхода и цената на газа, както и конкретните източниците на доставка“. Според непотвърдена информация на България Он Ер едната възможност е при реекспорт отново на руски газ от страна на Гърция или с преобразуването на втечнен газ от страна на южната ни съседка. Що се отнася до цената, експерти коментират, че предвид, че говорим за извънредна ситуация, то договорките определено няма да бъдат на пазарен принцип и цените ще бъдат по-високи от сега внасяния газ от Русия през Украйна.

Припомням, че за обезпечаване на газовите доставки, при намалени или спрени такива от Русия, освен реверсивен пренос, в страната се осъществява добив от хранилището ПГХ „Чирен“ и местен добив от находище “Галата“, като по информация на икономическото министерство, вътрешният добив на природен газ  задоволява 10% от потреблението в страната.

От Булгартрансгаз казаха за България Он Ер, че в ПГХ “Чирен” има налични 245 млн.куб.м природен газ към този момент, като във връзка с динамичната ситуация в Украйна в хранилището продължава да се нагнетява газ и в момента. 

Възможността за дневен добив от ПГХ “Чирен” при форсиран режим ипри сегашните нива на активен газ е около 3 млн.куб.м./ден., което осигурява около 40% от дневното потребление за този период от годината при настоящите метеорологични условия в страната. Добивът от ПГХ “Чирен” е възможен за не по-малко от 80 дни, казаха още от оператора.

„Когато говорим за извънредни ситуации, трябва да се има предвид, че значителна част от потребителите в страната имат възможност за преминаване на алтернативно гориво“, уточниха от Булгартрансгаз, като допъниха, че в изпълнение на Регламент (ЕО) 994/2010 относно сигурността на газовите доставки през 2012 г. от Министерството на икономиката и енергетиката е разработен и въведен в действие План за действие при извънредни ситуации, в който е описана методологията на действията в ситуация на газова криза, както и Превантивен план за действие, съдържащ оценка на риска. 

Автор: Делян Петришки