Зад завесите на историята

България – независима или зависима държава?

27.09.2021 | 18:30 Редактор: Гергана Маринова

 

Днес ще обсъдим българската независимост. Кога ние българите и или нашата държава е била свободна? Не е ли независимостта просто красиво понятие?
Ще анализираме и етимологията така популярните в последните дни думи суверен и суверенитет с полк. Йордан Костадинов