Безработица и пазар на труда – отражението на пандемията

9 души се борят за едно работно място у нас

11.03.2021 | 21:43 Редактор: Калина Донкова

9 души се борят за едно работно място у нас. Това показаха скорошни данни на Агенцията по заетостта. Конкуренцията е най-сериозна в Сливен и Търговище, а най-лесно е човек да намери работа в София и Русе.

В рамките на 2020г. 414 хил. души са се регистрирали в бюрата по труда. За сравнение, броят им през 2019 г., е бил близо 303 хил.

На този фон Агенцията започва поредното си проучване за потребностите на работодателите в България от работна сила.

Изследването ще бъде извършено сред статистическа извадка от 8000 различни по големина и статут работодатели, представители на всички сектори на икономиката от цялата страна.

Те ще бъдат поканени да попълнят on-line анкетен формуляр и да посочат какви умения, компетентости и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персонала в техните предприятия. Успоредно с това работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност.

„Настоящото проучване за трети път ще се проведе в условията на пандемията от COVID-19. Очаква се социално-икономическите последствия от нея отново да се отразят върху броя и вида кадри, от които работодателите считат, че ще имат нужда или ще се наложи да освободят в следващите месеци и години“, посочват от институцията.

Коментар по темата на изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов в предаването „Директно“.