Водомерите и топломерите ще са дистанционни от 2027 г.

Ново е и изискването за инвестиционните проекти за изграждане на сгради

28.01.2021 | 15:19 Редактор: Юлия Христова
Водомерите и топломерите ще са дистанционни от 2027 г.

Всички топломери и водомери, монтирани след 25 октомври 2020 г., трябва да са с дистанционно отчитане. Това предвижда промяна в Закона за енергетиката, направена през Закона за енергийната ефективност. Измененията бяха приети от депутатите днес.

Абонатите няма да сменят веднага уредите си, но когато срокът им изтече или се развалят, ще трябва да се подменят с нови, които да позволяват дистанционен отчет. Така до 1 януари 2027 г. всички водомери и топломери вече трябва да са сменени с дистанционни, предвиждат промените.

В сгради - етажна собственост, в които се доставя енергия за охлаждане от централен източник или от районна охладителна система, ще се инсталират индивидуални измервателни уреди за потребената енергия за охлаждане във всеки отделен имот. Когато в сграда - етажна собственост, всички измервателни уреди са с дистанционно отчитане, на крайните ползватели ще се дава информация за фактурирането въз основа на реалното потребление поне веднъж на три месеца, а от 1 януари 2022 г. - на всеки месец.

Ново е и изискването за инвестиционните проекти за изграждане на сгради, както и преустройство, реконструкция или ремонти, да осигуряват възможност за монтиране устройства за саморегулиране и за отделно регулиране на температурата във всяка стая, както и да предвиждат проектиране на сгради с близко до нулево потребление на енергия от 1 януари тази година.

В законопроекта е регламентирано разработването на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение до 2050 г. Тя трябва да бъде разработена от енергийния министър, съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройство. В стратегия се предвиждат мерки за строителство на нови сгради и трансформиране на съществуващи в такива с близко до нулево потребление на енергия, подобряване на енергийните характеристики на жилищните и нежилищните сгради и насърчаване въвеждането на интелигентни технологии в сградния фонд.

Определя се и националната цел за енергийна ефективност за 2030 г. - въвежда се нова схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки, които да осигурят постигането на обща кумулативна цел за енергийните спестявания при крайното потребление на енергия за периода 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г., пише "Монитор".

Снимка: БГНЕС

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК