История и армия

Доброволна, задължителна или никаква казарма?

04.01.2021 | 18:30 Редактор: Гергана Маринова

Може ли доброволната казарма да е алтернатива на задължителната? Каква е била боеспособността на нашата армия в историята и днес?
Разговор с бившия преподавател във Военната академия Йордан Костадинов.