Трафикът на защитени видове - бизнес за милиарди

Проблемът е актуален и у нас

03.11.2020 | 20:54 Редактор: Калина Донкова

Мобилна изложба свързана със застрашените животни и растения гостува на Регионалния исторически музей в град Плевен. Експонацията е посветена на заплахите от търговията със застрашени от изчезване животински и растителни видове.

‚,Природа в риск" е създадена в подкрепа на Световната конвенция в защита на редките и застрашени видове растения и животни. Интерактивната образователна изложба може да бъде посетена до 7 ноември в РИМ-Плевен.

Търговията със защитени видове на милиарди годишно. Според проучвания тя заема второ място след търговията с оръжия по оборот.