КПКОНПИ проверява за корупция кмета на "Възраждане" в София

Съмненията са за конфликт на интереси при Савина Савова и заместничката ѝ

08.07.2020 | 16:28 Редактор: Анисия Иванова
КПКОНПИ проверява за корупция кмета на

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) ще проверява за конфликт на интереси Савина Савова, кмет на район "Възраждане“ в столицата, и заместничката ѝ Татяна Димитрова.

На редовно заседание днес Комисията взе решение за образува на производство, съобщиха от КПКОНПИ.

Разследванията са образувани след сезиране от медийна публикация от 6 юли тази година под заглавие "Общинари пилеят по гръцки острови пари за деца в риск“. За Савина Савова и Татяна Димитрова е започнала проверка, съобразно правомощията на КПКОНПИ по глава Девета от закона - "Противодействие на корупцията“.

Съгласно ЗПКОНПИ конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството Комисията изисква и получава необходимата информация и документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни, припомнят от проверяващите.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.

За лицата, посочени по-горе, конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в медийна публикация, и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред.

Снимка: КПКОНПИ

Харесайте страница ни във Facebook ТУК