Обедна емисия

14.05.2021 | 14:44 Редактор: Тодор Петров

3
0 rate up comment rate down comment 0
da_niela
преди 1 месец
Закон за администрацията чл.19аЧл. 19а. (2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Правоотношенията със заместник- министрите, областните управители, заместник областните управители, както и с посочените в чл. 19, ал. 4 еднолични органи, техните заместници и членовете на колегиални органи, могат да бъдат прекратени БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ от органа, който ги назначава, съответно определя, по НЕГОВА ПРЕЦЕНКА. Сигнализирай за неуместен коментар
2
0 rate up comment rate down comment 0
da_niela
преди 1 месец
Продължение на чл.19 от Закона за администрацията:4. ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт. Сигнализирай за неуместен коментар
1
0 rate up comment rate down comment 0
da_niela@mail.bg
преди 1 месец
Някак медиите продължават да се държат подкрепящо ГЕРБ и това е доста гнусно.Директорите на ангенции са част от изпълнителната власт. Нямат никакво основание да хленчат, че не били политически назначения. Смешно е.Закон за администрациятаЧл. 19. (1) Органите на изпълнителната власт са централни и териториални...(4) За органи на изпълнителната власт се считат и: 1. председателите на държавните агенции;2. държавните комисии;3. изпълнителните директори на изпълнителните агенции; ... Сигнализирай за неуместен коментар