Образование и медии: конференция на 5 октомври 2015

Организатори Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV

05.09.2015 | 22:00
Образование и медии: конференция на 5 октомври 2015

Bulgaria ON AIR Media Group and Bloomberg TV organize International Conference Education and Media on October 5th, 2015 in Sofia.
Where is the place of Education in our society?
How content can transform the environment?
 

Journalists and university professors from different countries in search for a common vision for the future through education and media.

Follow the discussions on October 5th, 2015. The event starts at 17:00 in Sofia Hotel Balkan, Sofia, Bulgaria.

Moderator: Nejra Cehic, Bloomberg TV, London.

 

 

Медийна група България он ер и телевизия Блумбърг организират международна конференция „Образование и медии“ на 5 октомври 2015.
Къде е мястото на медиите в процеса на образование?
Как съдържанието променя средата?

Журналисти и университетски преподаватели от различни страни търсят обща визия за бъдещето чрез образованието и медиите.

Включете се в дискусиите на 5 октомври, от 17:00 часа в София Хотел Балкан.

Модератор на дискусията: Нейра Чехич /модератор на конференцията ни от 11 май 2015/ от студиото в Лондон на Bloomberg TV.

 

 

 

Speakers:

Dr. Yuwei Lin, University for the Creative Arts at Farnham, UK.

Veselin Vackov, Director at Lidove noviny, Prague, Czech Republic.

Barçin Yinanç, Journalist. Hurriyet daily, Turkey

Massimilianо Dibitonto, DASIC, Rome
 

Участници в конференцията:

Д-р Ювей Лин преподавателка, университет за креативни изкуства във Фарнъм /University for the Creative Arts/ във Великобритания. Социолог.

Д-р Веселин Вачков, журналист, директор на най-стария и влиятелен чешки всекидневник „Лидове новини”.

Барчин Инанч, журналистка, вестник Хюриет, Турция.

Масимилиано Дибитонто, DASIC, Rome

 

Program
16:30 - Registration
17:00 - Opening
17:05-18:45 - Conference:

Prof. Teodora Bakardjieva, Ph.D, Varna Free University - Project SMART FUTURE: Education–Media Synergy
Dr. Veselin Vačkov
Derector of Lidové noviny, Czech Republic: Educational Projects and Paid Content
Dr. Yuwei Lin, University for the Creative Arts at Farnham in the UK: Media literacy in an age of Digital Media
Barçin Yinanç journalist, Hurriyet Daily, Turkey: Growing up in media rich environment; a curse or a blessing?
Massimiliano Dibitonto, Link Campus University, Rome, Italy: From watching to making: the democratization of knowledge and invention

Moderator: Nejra Cehic, Bloomberg TV
Host: Doriana Rankova, Bulgaria ON AIR TV

Q&A

18:45 - end
***

Програма
16:30 - Регистрация
17:00 - Откриване
17:05-18:45 - Конференция:

Проф. д-р Теодора Бакърджиева, Директор на Технологичния институт на Варненския свободен университет​: ​SMART FUTURE: Синергията „Образование – медии“
Веселин Вачков, журналист, главен редактор на в-к Лидове Новини, Чехия: Образователни проекти и платено съдържание в медиите
Проф. Ювей Лин, преподавателка, University for the Creative Arts, Фарнъм, Великобритания: Медийна грамотност в дигиталната епоха
Барчин Инанч, журналистка, в-к Хюриет, Турция: Да растеш в богата медийна среда-проклятие или благословия?
Масимилиано Дибитонто, преподавател, Link Campus University, Рим, Италия: От гледане към изпълнение - демократизацията на знанието и иновациите

Модератор: Нейра Чехич, Bloomberg TV
Водеща: Дориана Ранкова, Bulgaria ON AIR TV

ВСУ: презентация

Q&A

18:45 - край
 

Четете още:

Огнян Траянов: Бизнесът много добре съзнава, че напълно подготвените кадри са химера

Томчо Томов: Медиите трябва да изпращат ченностни послания

Проф. Герчева: Кариерното израстване и квалификация са ключови за реформата във висшето образование.

Евелина Гечева: Всяка медия е призвана да отглежда интелекти

Следете рубриката Образование.