Масимилиано Дибитонто

Link Campus University, Рим, Италия

31.01.2015 | 10:00
Масимилиано Дибитонто

Massimiliano Dibitonto is Research Assistant in Link Campus University, Rome, Italy

Massimiliano Dibitonto is a phD in Computer Science, a UX researcher and an expert of Human Computer Interaction, Physical Computing and Digital Fabrication. Now he is a research fellow at Link Campus University, working as the coordinator of the User Experience research team and as the Fab Manager of the internal FabLab. He is aso teacher of Interaction Design and Open Source Electronics. He collaborated with important companies and universities in Italy and in Europe.

 

In partnership with: Italian Chamber of Commerce in Bulgaria

 

Масимилиано Дибитонто е изследовател в Link Campus University, Рим, Италия.

Масимилиано Дибитонто има докторат по компютърни науки, той е UX изследователл и експерт по взаимодействия човек-компютър, физически компютинг и дигитално производство. В момента е изследовател в Link Campus University, където работи като координатор на UX екип и е Фаб Мениджър на вътрешна FabLab. Преподава интерактивен дизайн и оупън сорс електроникс.

Работил е с големи компании и университети в Италия и Европа.

В момента е изследовател в Link Campus University, Рим.