Д-р Веселин Вачков

Директор на вестник Лидове новини, Прага

05.09.2015 | 10:00
Д-р Веселин Вачков

Dr. Veselin Vačkov, Director of Lidové noviny, Prague
 

Dr. Veselin Vačkov is a well-known Czech journalist and media executive of Bulgarian descent. Since 2013, he has been director of Lidové noviny, the oldest and one of the most influential Czech daily newspapers. Between 2000 and 2009 he has served as the paper’s editor-in-chief.  Between 2009 and 2013 he was regional director of the MAFRA Media Group. Since 2008, he has been member of the Supervisory board of the Publishers’ Union of the Czech Republic.

Veselin Vačkov has graduated from English, Czech and Slavic Studies at Charles University in Prague. He has also completed his Ph.D. degree there. He is an alumnus of Jesus College, Oxford, where he studied computational linguistics in 1995-1996. His academic research concentrates on the language of mass media. His papers have been published by journals in the Czech Republic, Bulgaria, Slovakia, Norway, Germany and the United Kingdom.

Lidové noviny, the oldest Czech daily newspaper, has been established in 1893. Its history is linked with the lives and work of Karel Capek a many other famous Czech writers and intellectuals. It has been closed by the communist regime and reestablished in 1988 by Václav Havel and a group of dissidents. During the Velvet revolution of 1989, it became symbol of the fight for freedom of speech and political change. Regardless of its changing owners and editors, it has retained strong liberal orientation with special emphasis on domestic, international and business reporting. Its current average readership is 210 000 readers per edition.

 

Speaker, Conference Education and Media, Sofia, Oct 5th, 2015, organized by Bulgaria ON AIR and Bloomberg TV.
Гост на Конференцията Образование и медии, София, 5 октомври 2015, организирана от Bulgaria ON AIR в сътрудничество с Bloomberg TV.

 

Д-р Веселин Вачков, директор на вестник Лидове новини, Прага

Д-р Веселин Вачков (Veselin Vačkov) е известен чешки журналист и издател от български произход. От 2013 година той е директор на най-стария и влиятелен чешки всекидневник „Лидове новини”. Преди това между 2000 и 2009 г.е бил негов дългогодишен главен редактор. Между 2009 и 2013 той е регионален директор на медийна група MAFRA. От 2008 година е член на Надзорния съвет Съюза на издателите в Чехия.  

Веселин Вачков е завършил английска, чешка и славянска филология в Карловия университет в Прага, където по-късно получава и докторска степен PhD. През 1995-96 специализира компютърна лингвистика в Оксфордския университет. Научните му интереси са свързани предимно с езика на медиите. Публикувал е десетки научни статии в Чехия, България, Словакия, Норвегия, Германия и Великобритания.

Вестник „Лидове новини” (Lidové noviny) е основан през 1893 г. и историята му е свързана с писателя Карел Чапек и редица други видни чешки интелектуалци. След принудителното му спиране по време на комунистическия режим той е обновен като самиздат през 1988 г. от дисиденти, между които и Вацлав Хавел. По време на Нежната революция от 1989 г. се превръща в символ на свободата на словото и обществените промени. Независимо от смяната на собствениците и главните редактори, неговата ориентация остава либерално-демократична със силен акцент върху вътрешна и външна политика, икономика и култура. Днес всяко издание на Лидове новини е четено от средно 210 хиляди читатели.