Д-р Ювей Лин

University for the Creative Arts, Фарнъм

05.09.2015 | 09:00
Д-р Ювей Лин

Dr. Yuwei Lin

Dr. Yuwei Lin is Course Leader for a suite of undergraduate and postgraduate media courses at the University for the Creative Arts at Farnham in the UK. She holds a PhD in Sociology awarded by the University of York in the UK. Dr. Lin has more than ten years experience in conducting interdisciplinary research in the field of digital media cultures, innovation of information and communication technologies (ICT), audiences and users analysis. Her recent work focuses on critical studies of open data, citizen science, free/libre open source software, and participatory media. She was co-Investigator of the UK AHRC-funded project 'The Secret Life of a Weather Datum' (lifeofdata.org.uk), and was an active member of the EU COST ACTION IS0906 "Transforming Audiences, Transforming Societies". In her spare time, she advocates open data, free/libre open source software, open knowledge, open access, and digital human rights.

 

Speaker, Conference Education and Media, Sofia, Oct 5th, 2015, organized by Bulgaria ON AIR and Bloomberg TV.
Гост на Конференцията Образование и медии, София, 5 октомври 2015, организирана от Bulgaria ON AIR в сътрудничество с Bloomberg TV.

 

Д-р Ювей Лин

Доктор Ювей Лин е ръководител на медийни курсове за студенти и завършили студенти в Университета за креативни изкуства във Фарнъм /University for the Creative Arts, Farnham/ във Великобритания. Притежава докторска степен по социология, присъдена от Университета в Йорк, Великобритания. Доктор Лин има над 10-годишен опит в провеждане на интердисциплинарни изследвания в областта на културите на дигиталните медии, иновационни и комуникационни технологии (ICT), анализ на аудиторията и потребителите. Най-новите й изследвания са насочени към критични изследвания на отворените данни, граждански науки, софтуер със свободен/отворен код и participatory media.

Участвала е в изследванията на финансирания от UK AHRC проект 'Secret Life of a Weather Datum' (lifeofdata.org.uk), и е активен член на EU COST ACTION IS0906 "Transforming Audiences, Transforming Societies".. В свободното си време работи в полза на данните и софтуера с отворен код, откритото знание, отворения достъп и цифровите човешки права.