Повратна точка - политиките, промените, платформите

Фарма форумът се организира от списание "Мениджър"

09.03.2021 | 17:00
Повратна точка - политиките, промените, платформите

Година от началото на пандемията от коронавирус и на прага на избори за нов парламент дискусия ще търси отговор на въпроса как политическата класа у нас чете уроците на COVID-кризата и какви ще бъдат водещите приоритети в управлението на здравеопазването и здравната ни система. Организатор на форума е списание "Мениджър", а събитието ще се проведе в хибриден формат под надслов "Повратна точка - политиките, промените, платформите" на 10 март, от 10.30 ч.

Форумът ще бъде открит от Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването и ще протече в три дискусионни панела, в които ще се включат лидери на мнения от водещи фарма компании и съсловни организации, експерти и представители на основни политически партии. 

Преди това, лидери на мнения от водещи фарма компании и представители на браншови организации ще зададат очакванията към бъдещото управление на здравеопазването у нас като представят своята гледна точка за неотложните мерки и приоритети за стабилизиране и модернизиране на българското здравеопазване.

За първи път, с общо послание към политическата класа у нас ще излязат Николай Хаджидончев, изпълнителен директор на Тева в България и председател на Управителния съвет на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФАРМА) и Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Сред участниците в първия панел на събитието са също проф. Асена Сербезова, дм, председател на УС на БФС и д-р Иван Маджаров, председател на УС на БЛС

Поглед към близкото бъдеще на здравеопазването от ново поколение ще дадат участниците в Трети панел, който е под надслов NEXTGEN HEALTH. В него представители на фармацевтичната индустрия и технологични компании ще споделят кои са новите измерения на развитие и смели подходи в областите, в които инвестират знания, новаторски решения и научни достижения за създаването и прилагането на следващото поколение терапии, ранна диагностика, достъпно лечение за подобряване на физическото здраве и качеството на живот.  Сред участниците са Силвия Илиева, професор във Факултета по математика и информатика и директор на институт GATE към Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“, Николай Хаджидончев, изпълнителен директор на Тева в България,  Кристина Ескенази, председател на Биотехнологичен и Здравен Клъстер, Лука Чичов, генерален мениджър на IQVIA България, Иван Станков, изпълнителен директор на AI Uncovered ltd, Лондон.

Още от Медийни партньорства