Club Investor BG 09.06.2015 - I част BG: ИКОНОМИКА НА РАСТЕЖА

В това издание на Club Investor.bg с Ивайло Лаков темата е конкурентоспособността на българската икономика.

10.06.2015 | 09:49 Редактор: Красимир Лаков
Club Investor BG 09.06.2015 - I част BG: ИКОНОМИКА НА РАСТЕЖА

Гости в това издание на предаването са: Проф. Гарабед Минасян,  Института за икономически изследвания на БАН, Проф. Ганчо Ганчев, Югозападен университет „Неофит Рилски” в Благоевград, доктор Тодор Галев, Центъра за изследване на демокрацията.

В студиото се дискутира конкурентоспособността на българската икономика и как може да й се създаде по-печеливш профил. Какво може да се направи, за да произвеждаме продукти с по-висока добавена стойност, дали трябва да има приоритетни отрасли и кои трябва да бъдат те? В момента, като че ли, има един припознат от държавата като приоритетен отрасъл и това е туризмът, защото ставката по ДДС за туристически услуги е 9 процента. Подобен подход към този сектор, който носи по различни оценки между 10 и 12 на сто от Брутния ни вътрешен продукт е добър, но защо е единственият, който държавата подкрепя данъчно? Защо например държавата да не подкрепи и IT сектора по някакъв подобен начин?  Безспорно е, че в последните години у нас има оживление в информационните технологии. Вероятно това е браншът, в който има най-много млади хора. Погледнете само сделката за Телерик от миналата година, погледнете многобройните компании за дигитален маркетинг, вижте колко семинари и уебинари привличат огромен интерес, вижте и глада за програмисти на пазара на труда – ясно е за какво говоря. В България има много добра IT екосистема.

Така започват разискванията в студиото на Club Investor.bg. Можете да видите първата част на предаването в прикаченото видео: