Може да ги убие

04.07.2019 | 19:15

Намордникът е опасен за кучетата