Ремонти и нова апаратура гарантирали качествено здравеопазване

02.07.2019 | 21:36

За час-два едно дете бива преглеждано от няколко специалисти