Въвеждат нова "червена зона" за паркиране в София

27.06.2019 | 19:00

Мярката е част от Плана за устойчива градска мобилност до 2035 год.