Здравният министър предлага нова методика за заплатите в сектора

24.06.2019 | 21:44

Съотношението на възнагражденията на санитарите, мед. сестри и лекарите да е 1 към 1,7 към 2,2