"500 размисли, афоризми и сентенции" в търсене на философския смисъл за нещата от живот

03.06.2019 | 10:28

За изтънчената чувствителност на хората, които пишат разкази и афоризми