Дефиницията за килограм се променя, въвежда се по-точен стандарт

31.05.2019 | 19:00

В новия еталон за мерната единица се включва Константата на Планк