Строеж прекъсна газопровод в Пловдив

28.05.2019 | 17:01

Според изпълнителя тръбата не е била обозначена в кадастралната карта