Специалист: В европейски мащаб сме много добре защитени като потребители

26.05.2019 | 09:40

Игнат Арсенов изрази радостта си, че българите са все по-наясно с правата си