Защитени ли сме от закона, ако използваме оръжие срещу битовите престъпници?

09.05.2019 | 08:35