"Всички ние сме мигранти": Достатъчно толерантни ли сме към бежанците?

06.05.2019 | 09:19

Интеграцията им у нас се оказва сериозен проблем. Защо?