За да може малчуганите да приемат тялото Христово, те трябва първо да се изповядат

06.05.2019 | 09:10