Танцът е общуване и метод за опазване на традициите, подчерта хореограф

29.04.2019 | 09:52