Започва Светлата седмица: Прославят се Светите апостоли и Св. Богородица

29.04.2019 | 08:00

Тя е посветена на светлината, донесена на света от възкръсналия Христос